หน้าหลัก
ภาพ :
Himawari ฟุลดิสก์:
ภาพเคลื่อนไหว:

Himawari - ฟุลดิสก์ - ไอน้ำ

ปรับเป็นปัจจุบันทุก 10 นาที

Himawari - ฟุลดิสก์ - ไอน้ำ
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น )
Himawari ฟุลดิสก์:
ภาพเคลื่อนไหว:
ภาพ :