หน้าหลัก
ภาพ :
Meteosat 8 ฟุลดิสก์:

Meteosat 5 - ฟุลดิสก์ - อินฟราเรด

ปรับเป็นปัจจุบันทุกสามชั่วโมง

Meteosat 5 - ฟุลดิสก์ - อินฟราเรด
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของEUMETSAT )
Meteosat 8 ฟุลดิสก์:
ภาพ :