หน้าหลัก
ภาพ :
Meteosat - มหาสมุทรอินเดีย:

Meteosat 5 - มหาสมุทรอินเดีย - อินฟราเรด

ปรับเป็นปัจจุบันทุกหกชั่วโมง

Meteosat 5 - มหาสมุทรอินเดีย - อินฟราเรด
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของSpace Science and Engineering Center, University of Wisconsin, USA )
Meteosat - มหาสมุทรอินเดีย:
ภาพ :