หน้าหลัก
ภาพ :
Meteosat มาดากัสการ์:

Meteosat - อินฟราเรด : เรอูนียง, มอริเชียส, มาดากัสการ์, คอโมโรส

ปรับเป็นปัจจุบันทุกสามชั่วโมง

Meteosat - อินฟราเรด : เรอูนียง, มอริเชียส, มาดากัสการ์, คอโมโรส
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของEUMETSAT )
Meteosat มาดากัสการ์:
ภาพ :