หน้าหลัก
ภาพ :

ภาพเชิงประกอบอินฟราเรด

ภาพซ้อนรวมของทั้งโลกถูกสร้างขึ้นโดยการใช้ข้อมูลดาวเทียม จาก HIMAWARI, GOES และ Meteosat, ปรับเป็นปัจจุบันทุกสามชั่วโมง

ภาพเชิงประกอบอินฟราเรด
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของSpace Science and Engineering Center, University of Wisconsin, USA )
ภาพ :