หน้าหลัก
ภาพ :
ภาพ:

การติดตามวิถีพายุหมุน (ไซโคลน)เขตร้อน: แปซิฟิกตะวันออกเฉียงเหนือ

วิถีการเคลื่อนที่จากการสังเกตและการพยากรณ์ของระบบความกดอากาศต่ำ, พายุ และพายุหมุน (ไซโคลน)เขตร้อน ปรับเป็นปัจจุบันหลายครั้งต่อวัน

การติดตามวิถีพายุหมุน (ไซโคลน)เขตร้อน: แปซิฟิกตะวันออกเฉียงเหนือ
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของ Severe Weather Information Centre )
ภาพ:
ภาพ :