หน้าหลัก
ภาพ :
GOES West ฟุลดิสก์:

GOES West - ฟุลดิสก์ - อินฟราเรด

ปรับเป็นปัจจุบันรายชั่วโมง

GOES West - ฟุลดิสก์ - อินฟราเรด
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของNational Oceanic and Atmospheric Administration, USA )
GOES West ฟุลดิสก์:
ภาพ :