หน้าหลัก
ภาพ :
GOES West ฟุลดิสก์:

GOES West - ฟุลดิสก์ - ไอน้ำ

ปรับเป็นปัจจุบันรายชั่วโมง

GOES West - ฟุลดิสก์ - ไอน้ำ
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของNational Oceanic and Atmospheric Administration, USA )
GOES West ฟุลดิสก์:
ภาพ :