หน้าหลัก
ภาพ :
GOES:

GOES - อเมริกาใต้ - อินฟราเรด

ปรับเป็นปัจจุบันทุก 15 นาที

GOES - อเมริกาใต้ - อินฟราเรด
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของDirección de Meteorología e Hidrología, Paraguay )
GOES:
ภาพ :