หน้าหลัก
ภาพ :
GOES:

GOES - อาร์เจนตินา, บราซิล, ชิลี, ปารากวัย, อุรุกวัย - ที่ตามองเห็นได้

ปรับเป็นปัจจุบันทุก 15 นาที

GOES - อาร์เจนตินา, บราซิล, ชิลี, ปารากวัย, อุรุกวัย - ที่ตามองเห็นได้
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของDirección de Meteorología e Hidrología, Paraguay )
GOES:
ภาพ :