หน้าหลัก
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
ตัวอย่าง:

การแปลความของภาพดาวเทียมสภาพอากาศ

ที่ตามองเห็นได้

ภาพที่ตามองเห็นได้จะแสดงปริมาณของแสงอาทิตย์ที่ถูกสะท้อนกลับไปยังอวกาศโดยเมฆหรือโดยพื้นผิวโลก. พื้นน้ำและแผ่นดินที่ปราศจากเมฆปกติแล้วจะมืด ขณะที่เมฆและหิมะจะดูสว่าง. เมฆที่หนาจะมีการสภาพสะท้อนกลับได้ดีกว่า และจะดูสว่างกว่าเมฆที่บาง. อย่างไรก็ตาม เป็นการยากที่จะแยกแยะระหว่างเมฆชั้นสูงและชั้นต่ำในภาพดาวเทียมแบบที่ตามองเห็นได้. ภาพดาวเทียมแบบอินฟราเรดจะมีประโยชน์ในการจำแนกความแตกต่างนี้. ภาพที่ตามองเห็นได้จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์.

ภาพที่ตามองเห็นได้

อินฟราเรด

ภาพอินฟราเรดจะแสดงถึงการแผ่รังสีอินฟราเรดซึ่งเปล่งออกมาโดยก้อนเมฆ หรือโดยพื้นผิวโลก. ที่จริงแล้วมันคือการตรวจวัดอุณหภูมินั่นเอง. สำหรับรูปภาพอินฟราเรดแล้ว วัตถุที่ร้อนกว่าจะปรากฏภาพมืดกว่าวัตถุที่เย็นกว่า. บริเวณที่ปราศจากเมฆปกติแล้วจะมืด, แต่เมฆชั้นต่ำมากและหมอกก็จะดูมืดเช่นกัน. เมฆอื่นๆส่วนมากแล้วจะสว่าง, เมฆที่ระดับสูงกว่าจะสว่างกว่าเมฆที่ระดับต่ำกว่า.

ภาพอินฟราเรด

ไอน้ำ

ภาพปริมาณไอน้ำแสดงถึงปริมาณของไอน้ำในบรรยากาศชั้นกลางและชั้นสูงขึ้นไป. ภาพปริมาณไอน้ำจะมีประโยชน์ในการบ่งชี้ส่วนที่มีอากาศชื้นและส่วนที่อากาศแห้ง, ส่วนสีขาวในภาพจะแทนความชื้นที่มากกว่าส่วนที่มืด.

ภาพปริมาณไอน้ำ

ตัวอย่าง

คำถามที่ถูกถามบ่อย:
ตัวอย่าง: