หน้าหลัก
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
ตัวอย่าง:

พายุหมุน (ไซโคลน)เขตร้อนดินา, มหาสมุทรอินเดีย

22 มกราคม 2002 14:00 UTC

พายุหมุน (ไซโคลน)เขตร้อน ดินา เพิ่งจะผ่านไปใกล้กับมอริเชียส. ตอนนี้มันอยู่ทางเหนือของเกาะเรอูนียง และกำลังมุ่งหน้าไปทางมาดากัสการ์. ตาของพายุ, ส่วนที่ปราศจากเมฆ. ที่อยู่ตรงกลางของพายุหมุน (ไซโคลน)นั้นค่อนข้างจะมองเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงพายุหมุน (ไซโคลน)ที่รุนแรง.

ภาพที่ตามองเห็นได้: พายุหมุน (ไซโคลน)เขตร้อนดินา, มหาสมุทรอินเดีย
ภาพที่ตามองเห็นได้
ภาพอินฟราเรด: พายุหมุน (ไซโคลน)เขตร้อนดินา, มหาสมุทรอินเดีย
ภาพอินฟราเรด
ภาพปริมาณไอน้ำ: พายุหมุน (ไซโคลน)เขตร้อนดินา, มหาสมุทรอินเดีย
ภาพปริมาณไอน้ำ
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
ตัวอย่าง: