หน้าหลัก
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
ตัวอย่าง:

เมฆชั้นสูงและต่ำ, เมฆสเตรตัส. หมอก

5 กันยายน 1999 13:45 UTC

ในภาพที่ตามองเห็นได้ ริ้วของเมฆ (1) อันหนึ่งปรากฏอยู่ข้างอังกฤษ. ท้องฟ้าแจ่มใสในที่อื่นๆเหนือทะเล ยกเว้นตรงเสี้ยวโค้งเล็กๆหนึ่งของเมฆ (2). ในภาพอินฟราเรด ริ้วของเมฆ (3) ข้างๆอังกฤษนั้นมองไม่เห็นชัดเท่า มันเพียงแต่ชัดกว่าทะเลเล็กน้อยเท่านั้น. อุณหภูมิของยอดเมฆเหล่านี้ไม่ได้เย็นกว่าอุณหภูมิของทะเลมากนัก. นั่นหมายความว่ามันเป็นเมฆชั้นต่ำ เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นเมฆสเตรตัส หรือแม้แต่หมอกก็ได้. ในอีกด้านหนึ่ง, เสี้ยวโค้งเล็กๆของเมฆ (4) นั้น กลับปรากฏเป็นสีขาวมากกว่าทะเลอย่างเห็นได้ชัด มันจึงเป็นเมฆชั้นที่อยู่สูงกว่า.

ภาพที่ตามองเห็นได้: เมฆชั้นสูงและต่ำ, เมฆสเตรตัส. หมอก
ภาพที่ตามองเห็นได้
ภาพอินฟราเรด: เมฆชั้นสูงและต่ำ, เมฆสเตรตัส. หมอก
ภาพอินฟราเรด
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
ตัวอย่าง: