หน้าหลัก
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
ตัวอย่าง:

เมฆซีร์รัส, ความเปรียบต่างของแผ่นดิน-ทะเล

24 มิถุนายน 1999 16:28 UTC

ริ้วเมฆซีร์รัสพาดข้ามบริเวณจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปทางตะวันออกเฉียงใต้. มันเป็นเมฆบางที่มีการสะท้อนน้อยในช่วงที่ตามองเห็น. เมฆบางเหล่านี้แทบจะมองไม่ค่อยเห็น (1) ในภาพที่ตามองเห็นได้. มันจะปรากฏชัดเจนกว่ามาก (2) ในภาพอินฟราเรด, เพราะว่าเมฆเหล่านี้ประกอบด้วยน้ำแข็งมันจึงเย็นมาก. ทะเล (3) นั้นปรากฏเด่นชัดกว่าพื้นแผ่นดิน (4) ในภาพอินฟราเรด, เพราะว่าตอนสิ้นสุดของบ่ายวันนี้มันจะเย็นกว่า. ทะเล (5) นั้นมืดกว่าแผ่นดิน (6) ในภาพที่มองเห็นได้เพราะว่ามันจะดูดกลืนการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์เอาไว้มากกว่า.

ภาพที่ตามองเห็นได้: เมฆซีร์รัส, ความเปรียบต่างของแผ่นดิน-ทะเล
ภาพที่ตามองเห็นได้
ภาพอินฟราเรด: เมฆซีร์รัส, ความเปรียบต่างของแผ่นดิน-ทะเล
ภาพอินฟราเรด
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
ตัวอย่าง: