หน้าหลัก
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
ตัวอย่าง:

คราบน้ำมัน

17 พฤศจิกายน 2002 10:45 UTC

คราบน้ำมัน
ด้วยความเอื้อเฟื้อของ: European Space Agency 

น้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันเพรสทิจ (Prestige) ที่อับปางนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนได้แผ่เข้าถึงฝั่งแล้ว เมื่อดาวเทียม Envisat ของ ESA ถ่ายภาพเรดาร์ของคราบน้ำมันนี้ได้ ซึ่งแผ่ขยายไปมากกว่า 150 กม. ภาพนั้นถูกจับภาพด้วยอุปกรณ์เรดาร์ Advanced Synthetic Aperture Radar (ASAR). การมีอยู่ของน้ำมันบนพื้นผิวทะเลจะหน่วงระลอกคลื่นลูกเล็กที่เกิดจากกระแสลมให้เล็กลง. ลูกคลื่นเหล่านี้เองที่ทำหน้าที่สะท้อนสัญญาณเรดาร์กลับไปยังทิศทางของต้นกำเนิด. เมื่อมันถูกหน่วงให้เล็กลง, กำลังการสะท้อนที่ถูกตรวจวัดโดยเรดาร์จะลดขนาดลง, ซึ่งทำให้คราบน้ำมันสามารถถูกมองเห็นได้เป็นพื้นที่มืดบนทะเลซึ่งปราศจากคราบน้ำมันที่สว่างกว่า.

คำถามที่ถูกถามบ่อย:
ตัวอย่าง: