หน้าหลัก
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

FY-3

FY-3

ผู้ดำเนินการ: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีน

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ กล่าวคือดาวเทียมจะผ่านข้ามจุดที่แน่นอนจุดหนึ่งตรงเวลาเดิมของวันเสมอ.

ความสูง: 836 km

คาบเวลาของการหมุนรอบโลก: 102 นาที, ทำได้14 วงรอบการโคจรต่อวันในการผ่านขาขึ้น และขาลง. คาบเวลาของการหมุนรอบโลกเป็นเวลาที่ดาวเทียมใช้ในการหมุนรอบโลกหนึ่งรอบเต็มเสร็จสมบูรณ์.

เครื่องมือวัด: MERSI-2 (Medium Resolution Spectral Imager -2)

จำนวนแถบสเปกตรัม: 25

ความละเอียดที่จุด subsatellite: 250 m

เรดิโอมิเตอร์ทำการสแกนพื้นผิวโลกทีละเส้น; แต่ละเส้นจะประกอบด้วยลำดับขององค์ประกอบภาพที่แยกย่อยหรือพิกเซล. สำหรับแต่ละพิกเซล เรดิโอมิเตอร์นั้นจะตรวจวัดพลังงานการแผ่รังสีของแถบสเปกตรัมที่แตกต่างกัน. การวัดนี้จะถูกเข้ารหัสดิจิทอลและส่งผ่านไปยังสถานีภาคพื้นดินเพื่อดำเนินการประมวลผลขั้นต้น ก่อนที่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประชาคมของผู้ใช้งาน.

คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: