หน้าหลัก
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

Himawari

พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียม

ผู้ดำเนินการ: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น.

วันปล่อย: 07/10/2014 (HIMAWARI-8), 02/11/2016 (HIMAWARI-9)

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรค้างฟ้า

ตำแหน่ง: 140.7°E

HIMAWARI

เครื่องมือวัด: เรดิโอมิเตอร์

เรดิโอมิเตอร์ทำการสแกนพื้นผิวโลกทีละเส้น; แต่ละเส้นจะประกอบด้วยลำดับขององค์ประกอบภาพที่แยกย่อยหรือพิกเซล. สำหรับแต่ละพิกเซล เรดิโอมิเตอร์นั้นจะตรวจวัดพลังงานการแผ่รังสีของแถบสเปกตรัมที่แตกต่างกัน. การวัดนี้จะถูกเข้ารหัสดิจิทอลและส่งผ่านไปยังสถานีภาคพื้นดินเพื่อดำเนินการประมวลผลขั้นต้น ก่อนที่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประชาคมของผู้ใช้งาน.

คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: