หน้าหลัก
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

Himawari

พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียม
Himawari: 140.7°E

ผู้ดำเนินการ: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรค้างฟ้า

เครื่องมือวัด: AHI (Advanced Himawari Imager)

จำนวนแถบสเปกตรัม: 16

ความละเอียดที่จุด subsatellite: VIS/NIR: 0.5~1km, IR: 2km

รูปภาพถูกถ่ายที่ช่วงห่าง 10 นาที.

HIMAWARI

เรดิโอมิเตอร์ทำการสแกนพื้นผิวโลกทีละเส้น; แต่ละเส้นจะประกอบด้วยลำดับขององค์ประกอบภาพที่แยกย่อยหรือพิกเซล. สำหรับแต่ละพิกเซล เรดิโอมิเตอร์นั้นจะตรวจวัดพลังงานการแผ่รังสีของแถบสเปกตรัมที่แตกต่างกัน. การวัดนี้จะถูกเข้ารหัสดิจิทอลและส่งผ่านไปยังสถานีภาคพื้นดินเพื่อดำเนินการประมวลผลขั้นต้น ก่อนที่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประชาคมของผู้ใช้งาน.

คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: