หน้าหลัก
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

Insat

พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียม
INSAT-3DR: 74.°E

ผู้ดำเนินการ: Indian Space Research Organisation (ISRO

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรค้างฟ้า

เครื่องมือวัด: IMAGER

จำนวนแถบสเปกตรัม: 6

ความละเอียดที่จุด subsatellite: VIS/NIR: 1km, IR: 4~8km

รูปภาพถูกถ่ายที่ช่วงห่าง 30 นาที.

INSAT-3DR

เรดิโอมิเตอร์ทำการสแกนพื้นผิวโลกทีละเส้น; แต่ละเส้นจะประกอบด้วยลำดับขององค์ประกอบภาพที่แยกย่อยหรือพิกเซล. สำหรับแต่ละพิกเซล เรดิโอมิเตอร์นั้นจะตรวจวัดพลังงานการแผ่รังสีของแถบสเปกตรัมที่แตกต่างกัน. การวัดนี้จะถูกเข้ารหัสดิจิทอลและส่งผ่านไปยังสถานีภาคพื้นดินเพื่อดำเนินการประมวลผลขั้นต้น ก่อนที่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประชาคมของผู้ใช้งาน.

คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: