หน้าหลัก
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

Meteor

METEOR-3

ผู้ดำเนินการ: SRC PLANETA

วันปล่อย: 12/2001 (Meteor-3M-N1)

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ กล่าวคือดาวเทียมจะผ่านข้ามจุดที่แน่นอนจุดหนึ่งตรงเวลาเดิมของวันเสมอ.

ความสูง: 1200 km

ความเอียงของวงโคจร: 82 องศาเมื่อเทียบกับระนาบศูนย์สูตร.

เครื่องมือวัด: MR-900

MR-900 คือเรดิโอมิเตอร์.

เครื่องมือวัดนี้ทำการสแกนแถบพื้นที่ (swath) กว้างประมาณ 2600 กม. ความละเอียดคือ 2 กิโลเมตร.

วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: