หน้าหลัก
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

Meteosat Second Generation (MSG)

พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียม
Meteosat-11: 0.°

ผู้ดำเนินการ: EUMETSAT

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรค้างฟ้า

เครื่องมือวัด: SEVIRI (spinning enhanced visible and infrared imager)

จำนวนแถบสเปกตรัม: 12

ความละเอียดที่จุด subsatellite: VIS/NIR: 1~3km, IR: 3km

รูปภาพถูกถ่ายที่ช่วงห่าง 15 นาที.

ภาพของยุโรปถ่ายทุกๆ 5 นาที.

พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียม
Meteosat-8: 41.5°E
MSG

เรดิโอมิเตอร์ทำการสแกนพื้นผิวโลกทีละเส้น; แต่ละเส้นจะประกอบด้วยลำดับขององค์ประกอบภาพที่แยกย่อยหรือพิกเซล. สำหรับแต่ละพิกเซล เรดิโอมิเตอร์นั้นจะตรวจวัดพลังงานการแผ่รังสีของแถบสเปกตรัมที่แตกต่างกัน. การวัดนี้จะถูกเข้ารหัสดิจิทอลและส่งผ่านไปยังสถานีภาคพื้นดินเพื่อดำเนินการประมวลผลขั้นต้น ก่อนที่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประชาคมของผู้ใช้งาน.

คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: