หน้าหลัก
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

Meteosat

พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียม
Meteosat 8: 0°

ผู้ดำเนินการ: EUMETSAT

วันปล่อย: 03/1991 (Meteosat 5), 08/2002 (Meteosat 8 MSG-1)

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรค้างฟ้า

เรดิโอมิเตอร์ทำการสแกนพื้นผิวโลกทีละเส้น; แต่ละเส้นจะประกอบด้วยลำดับขององค์ประกอบภาพที่แยกย่อยหรือพิกเซล. สำหรับแต่ละพิกเซล เรดิโอมิเตอร์นั้นจะตรวจวัดพลังงานการแผ่รังสีของแถบสเปกตรัมที่แตกต่างกัน. การวัดนี้จะถูกเข้ารหัสดิจิทอลและส่งผ่านไปยังสถานีภาคพื้นดินเพื่อดำเนินการประมวลผลขั้นต้น ก่อนที่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประชาคมของผู้ใช้งาน.

พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียม
Meteosat 5: 63°E

Meteosat 8 : MSG-1 (Meteosat Second Generation)

MSG

รูปภาพถูกถ่ายที่ช่วงห่าง 15 นาที.


SEVIRI (spinning enhanced visible and infrared imager)
ช่องสัญญาณ ความยาวคลื่น (µm) ความละเอียดที่จุด subsatellite
VIS 0.6 0.56 - 0.71 3 km
VIS 0.8 0.74 - 0.88 3 km
NIR 1.6 1.50 - 1.78 3 km
IR 3.9 3.48 - 4.36 3 km
WV 6.2 5.35 - 7.15 3 km
WV 7.3 6.85 - 7.85 3 km
IR 8.7 8.30 - 9.1 3 km
IR 9.7 9.38 - 9.94 3 km
IR 10.8 9.80 - 11.80 3 km
IR 12.0 11.00 - 13.00 3 km
IR 13.4 12.40 - 14.40 3 km
HRV 0.4 - 1.1 1 km

Meteosat 5

Meteosat

รูปภาพถูกถ่ายที่ช่วงห่าง 15 นาที.

ช่องสัญญาณ ความยาวคลื่น (µm) ความละเอียดที่จุด subsatellite
ที่ตามองเห็นได้ 0.45 - 1.00 2.5 km
อินฟราเรด 10.5 - 12.5 5 km
ไอน้ำ 5.7 - 7.1 5 km
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: