หน้าหลัก
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

GOES

พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียม
GOES-E: 75.2°W

ผู้ดำเนินการ: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรค้างฟ้า

เครื่องมือวัด: ABI (Advanced Baseline Imager)

จำนวนแถบสเปกตรัม: 16

ความละเอียดที่จุด subsatellite: VIS/NIR: 0.5~1km, IR: 2km

รูปภาพถูกถ่ายที่ช่วงห่าง 10 นาที.

ภาพของสหรัฐอเมริกาได้รับการถ่ายทุกๆ 5 นาที. มันเป็นไปได้ที่จะสแกนพื้นที่ผิวโลกด้วย่ช่วงห่างที่บ่อยครั้งกว่านี้ (ตัวอย่างเช่นหนึ่งนาทีหรือ 30 วินาที) เพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมการเตือนภัยของ NOAA.

พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียม
GOES-W: 137.2°W
GOES

เรดิโอมิเตอร์ทำการสแกนพื้นผิวโลกทีละเส้น; แต่ละเส้นจะประกอบด้วยลำดับขององค์ประกอบภาพที่แยกย่อยหรือพิกเซล. สำหรับแต่ละพิกเซล เรดิโอมิเตอร์นั้นจะตรวจวัดพลังงานการแผ่รังสีของแถบสเปกตรัมที่แตกต่างกัน. การวัดนี้จะถูกเข้ารหัสดิจิทอลและส่งผ่านไปยังสถานีภาคพื้นดินเพื่อดำเนินการประมวลผลขั้นต้น ก่อนที่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประชาคมของผู้ใช้งาน. ข้อมูลได้รับการเผยแพร่โดยบริการข่าวสารและดาวเทียมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Satellite and Information Service)

คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: