หน้าหลัก
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

GOES

พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียม
GOES-E: 75°W

ผู้ดำเนินการ: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

วันปล่อย: 04/1997 (GOES-W), 07/2001 (GOES-E)

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรค้างฟ้า

เครื่องมือวัด: เรดิโอมิเตอร์

อุปกรณ์สร้างภาพ GOES เป็นอุปกรณ์ 5 ช่องสัญญาณ: ช่องสัญญาณที่ตามองเห็นได้อยู่ในช่วง 0.55-0.75 µm, ช่องสัญญาณอินฟราเรดอยู่ในช่วง 3.8-4.0 µm, 10.2-11.2 µm, 11.5-12.5 µm และช่องสัญญาณปริมาณไอน้ำอยู่ในช่วง 6.5-7.0 µm. ในช่องสัญญาณที่ตามองเห็นได้ ความละเอียดคือ 1 กม. ในช่องสัญญาณอินฟราเรด ความละเอียดคือ 4 กม. และในช่องสัญญาณปริมาณไอน้ำ ความละเอียดคือ 8 กม.

พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียม
GOES-W: 135°W
GOES

เรดิโอมิเตอร์ทำการสแกนพื้นผิวโลกทีละเส้น; แต่ละเส้นจะประกอบด้วยลำดับขององค์ประกอบภาพที่แยกย่อยหรือพิกเซล. สำหรับแต่ละพิกเซล เรดิโอมิเตอร์นั้นจะตรวจวัดพลังงานการแผ่รังสีของแถบสเปกตรัมที่แตกต่างกัน. การวัดนี้จะถูกเข้ารหัสดิจิทอลและส่งผ่านไปยังสถานีภาคพื้นดินเพื่อดำเนินการประมวลผลขั้นต้น ก่อนที่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประชาคมของผู้ใช้งาน. ข้อมูลได้รับการเผยแพร่โดยบริการข่าวสารและดาวเทียมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Satellite and Information Service) (NESDIS)

ดาวเทียม GOES จัดให้มีการสังเกตการณ์ทั่วโลกเป็นรายครึ่งชั่วโมง. ภาพของสหรัฐอเมริกาได้รับการถ่ายทุกๆ 15 นาที. มันเป็นไปได้ที่จะสแกนพื้นที่ผิวโลกด้วย่ช่วงห่างที่บ่อยครั้งกว่านี้ (ตัวอย่างเช่นห้านาที หรือแม้แต่นาทีเดียว) เพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมการเตือนภัยของ NOAA.

วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: