หน้าหลัก
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

FY-2

พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียม
FY-2: 79.°E

ผู้ดำเนินการ: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีน

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรค้างฟ้า

เครื่องมือวัด: S-VISSR (Stretched Visible and Infrared Spin Scan Radiometer)

จำนวนแถบสเปกตรัม: 5

ความละเอียดที่จุด subsatellite: VIS/NIR: 1.25km, IR: 5km

รูปภาพถูกถ่ายที่ช่วงห่าง 30 นาที.

FY-2

เรดิโอมิเตอร์ทำการสแกนพื้นผิวโลกทีละเส้น; แต่ละเส้นจะประกอบด้วยลำดับขององค์ประกอบภาพที่แยกย่อยหรือพิกเซล. สำหรับแต่ละพิกเซล เรดิโอมิเตอร์นั้นจะตรวจวัดพลังงานการแผ่รังสีของแถบสเปกตรัมที่แตกต่างกัน. การวัดนี้จะถูกเข้ารหัสดิจิทอลและส่งผ่านไปยังสถานีภาคพื้นดินเพื่อดำเนินการประมวลผลขั้นต้น ก่อนที่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประชาคมของผู้ใช้งาน.

คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: