หน้าหลัก
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

Elektro–L

พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียม

ผู้ดำเนินการ: Roshydromet

วันปล่อย:01/2011

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรค้างฟ้า

ตำแหน่ง: 76°E

Elektro

เครื่องมือวัด: MSU-GS

MSU-GS เป็นอุปกรณ์ 10 แชนเนล: 3 มองเห็นได้และ 7 อินฟราเรด ในช่องสัญญาณที่มองเห็นได้ความละเอียดคือ 1 กม. ในช่องอินฟราเรดความละเอียดคือ 4 กม. ความถี่ในการถ่ายภาพคือ 30 นาที (ในโหมดอัตโนมัติ), 10-15 นาที (เปิดใช้งานจากพื้นดิน)

เรดิโอมิเตอร์ทำการสแกนพื้นผิวโลกทีละเส้น; แต่ละเส้นจะประกอบด้วยลำดับขององค์ประกอบภาพที่แยกย่อยหรือพิกเซล. สำหรับแต่ละพิกเซล เรดิโอมิเตอร์นั้นจะตรวจวัดพลังงานการแผ่รังสีของแถบสเปกตรัมที่แตกต่างกัน. การวัดนี้จะถูกเข้ารหัสดิจิทอลและส่งผ่านไปยังสถานีภาคพื้นดินเพื่อดำเนินการประมวลผลขั้นต้น ก่อนที่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประชาคมของผู้ใช้งาน.

คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: