หน้าหลัก
คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

Metop

Metop

ผู้ดำเนินการ: EUMETSAT

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ กล่าวคือดาวเทียมจะผ่านข้ามจุดที่แน่นอนจุดหนึ่งตรงเวลาเดิมของวันเสมอ.

ความสูง: 827 km

คาบเวลาของการหมุนรอบโลก: 102 นาที, ทำได้14 วงรอบการโคจรต่อวันในการผ่านขาขึ้น และขาลง. คาบเวลาของการหมุนรอบโลกเป็นเวลาที่ดาวเทียมใช้ในการหมุนรอบโลกหนึ่งรอบเต็มเสร็จสมบูรณ์.

เครื่องมือวัด: AVHRR/3 (Advanced Very High Resolution Radiometer / 3)

จำนวนแถบสเปกตรัม: 6

ความละเอียดที่จุด subsatellite: 1.1 km

เรดิโอมิเตอร์ทำการสแกนพื้นผิวโลกทีละเส้น; แต่ละเส้นจะประกอบด้วยลำดับขององค์ประกอบภาพที่แยกย่อยหรือพิกเซล. สำหรับแต่ละพิกเซล เรดิโอมิเตอร์นั้นจะตรวจวัดพลังงานการแผ่รังสีของแถบสเปกตรัมที่แตกต่างกัน. การวัดนี้จะถูกเข้ารหัสดิจิทอลและส่งผ่านไปยังสถานีภาคพื้นดินเพื่อดำเนินการประมวลผลขั้นต้น ก่อนที่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประชาคมของผู้ใช้งาน.

คำถามที่ถูกถามบ่อย:
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: