หน้าหลัก
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

NOAA

NOAA

ผู้ดำเนินการ: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

วันปล่อย: 05/1998 (NOAA 15), 09/2000 (NOAA 16), 06/2002 (NOAA 17), 05/2005 (NOAA 18)

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ กล่าวคือดาวเทียมจะผ่านข้ามจุดที่แน่นอนจุดหนึ่งตรงเวลาเดิมของวันเสมอ.

ความสูง: 850 km

ความเอียงของวงโคจร: 98 องศาเมื่อเทียบกับระนาบศูนย์สูตร.

คาบเวลาของการหมุนรอบโลก: 102 นาที, ทำได้14 วงรอบการโคจรต่อวันในการผ่านขาขึ้น และขาลง. คาบเวลาของการหมุนรอบโลกเป็นเวลาที่ดาวเทียมใช้ในการหมุนรอบโลกหนึ่งรอบเต็มเสร็จสมบูรณ์. ดาวเทียม 2 ดวงมีเฟสตรงข้ามกัน; พื้นที่เดิมจะถูกโคจรผ่านอย่างน้อย 4 ครั้งต่อวันด้วยช่วงห่างโดยประมาณ 6 ชั่วโมง.

เครื่องมือวัด: AVHRR

AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) เป็นเรดิโอมิเตอร์ซึ่งทำให้เกิดความละเอียดที่สูงมากได้.

เครื่องมือวัดนี้ทำการสแกนแถบพื้นที่ (swath) กว้างประมาณ 3000 กม. (1.1 กม. ไปตามแนวดิ่งของดาวเทียม)

AVHRR/3
ช่องสัญญาณ ความยาวคลื่น (µm) ลักษณะการใช้งานตามปกติ
1 0.58 - 0.68 การทำแผนที่พื้นผิวและเมฆเวลากลางวัน
2 0.725 - 1.00 แนวแบ่งเขตแผ่นดิน-น้ำ
3A 1.58 - 1.64 การตรวจจับหิมะและน้ำแข็ง
3B 3.55 - 3.93 การทำแผนที่เมฆเวลากลางคืน, อุณหภูมิพื้นผิวทะเล
4 10.30 - 11.30 การทำแผนที่เมฆเวลากลางคืน, อุณหภูมิพื้นผิวทะเล
5 11.50 - 12.50 อุณหภูมิพื้นผิวทะเล
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: