หน้าหลัก
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก:

MTSAT

พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียม

ผู้ดำเนินการ: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น.

วันปล่อย: 02/2005 (MTSAT-1R), 02/2006 (MTSAT-2)

ประเภทของวงโคจร: วงโคจรค้างฟ้า

ตำแหน่ง: 145°E

MTSAT

เครื่องมือวัด: เรดิโอมิเตอร์

เรดิโอมิเตอร์ทำการสแกนพื้นผิวโลกทีละเส้น; แต่ละเส้นจะประกอบด้วยลำดับขององค์ประกอบภาพที่แยกย่อยหรือพิกเซล. สำหรับแต่ละพิกเซล เรดิโอมิเตอร์นั้นจะตรวจวัดพลังงานการแผ่รังสีของแถบสเปกตรัมที่แตกต่างกัน. การวัดนี้จะถูกเข้ารหัสดิจิทอลและส่งผ่านไปยังสถานีภาคพื้นดินเพื่อดำเนินการประมวลผลขั้นต้น ก่อนที่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่ประชาคมของผู้ใช้งาน.

ช่องสัญญาณ ความยาวคลื่น (µm)
VIS 0.55 - 0.80
IR1 10.3 - 11.3
IR2 11.5 - 12.5
IR3 6.5 - 7.0
IR4 3.5 - 4.0
วงโคจรค้างฟ้า:
วงโคจรแนวขั้วโลก: